ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021 - 2024

17. jануар 2024.

 

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2024 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Техничка спецификација

Преузмите документ (71 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (30 KB)

Општи део

Преузмите документ (108 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (66 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (22 KB)

Јавни позив

Преузмите документ (129 KB)

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Преузмите документ (290 KB

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Преузмите документ (40 KB

 


 

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2023 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ СКС ДЕНТАЛЛИСТ БРОЈ 21, 22 и 23.

Јавни позив

Преузмите документ (129 KB)

Техничке карактеристике

Преузмите документ (47 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (46 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (21 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (63 KB)

Критеријум за квалитативни избор

Преузмите документ (20 KB)

 

Одлука о додели уговора

Преузмите документ

 


 

2. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02/2022 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СТОМАТОЛОШКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

Техничка спецификација

Преузмите документ

Образац структуре цене

Преузмите документ

Критеријум за квалитативни избор субјекта

Преузмите документ

Модел уговора

Преузмите документ

 

Одлука о додели уговора

Преузмите документ

 

 

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2022 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ СКС ДЕНТАЛЛИСТ БРОЈ 18, 19 и 20.

Јавни позив

Преузмите документ (92 KB)

Техничке карактеристике

Преузмите документ (47 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (46 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (21 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (65 KB)

Критеријум за квалитативни избор

Преузмите документ (20 KB)

 

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (12 KB)

Измена Плана јавних набавки

Преузмите документ (12 KB)

 

Објављено - 19. новембра 2021

2. ЈАВНА НАБАВКА 02/2021 - ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Јавни позив

Преузмите документ (44 KB)

Техничка спецификација

Преузмите документ (69 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (28 KB)

Образац трошкова припреме понуде

Преузмите документ (21 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (63 KB)

 

Објављено - 26. новембра 2021

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (247 KB)

 
 

 

Објављено - 14. мај 2021

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2021 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ДЕНТАЛЛИСТ БРОЈ 15,16 И 17

Техничке карактеристике

Преузмите документ (42 KB)

Модел уговора

Преузмите документ (51 KB)

Образац структуре цене

Преузмите документ (45 KB)

Образац трошкова припремања понуде

Преузмите документ (20 KB)

 

Објављено - 26. мај 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (247 KB)
 


 

Објављено - 19. април 2021

План јавних набавки

Преузмите документ (10.4 KB)